MOTOWELL SLOVENIJA

Na za?etku 90. let 20. stoletja sta se brata Babo odlo?ila ustanoviti lastno blagovno znamk motociklov Motowell. Še danes je podjetje v njunih rokah, kar je posledica njune podjetniške kulture in k ?emur stremita:

- kakovost
- strokovnost
- partnerstvo

KAKOVOST:

Kakovost je poglaviten del Motowella. Nobeno vozilo ne zapusti tovarne brez temeljito opravljenega pregleda 50 kontrolnih to?k in testne vo