Financiranje od 3.500 do 7.500 EUR

Financiranje

GAS kredit BASIC
Izkoristite ugodne pogoje nanciranja za nakup rabljenega
ali novega vozila pri pogodbenemu partnerju. Obrnite se
na svetovalca, ki vam bo predstavil nanciranje in takoj
izvedel proces odobritve kreditne vloge.
Znesek kredita:
od 3.000,00 EUR do 7.500,00 EUR
Odplačilna doba:
do 72 mesecev / obrokov
Obrestna mera:
7,00 % p.a. (ksna)
Minimalna višina obroka:
40,00 EUR
Strošek odobritve:
100,00 EUR
Namen porabe:
tudi do 100 % nanciranje nakupa rabljenih ali novih
vozil
Način odplačila kredita:
SEPA direktna obremenitev (SEPA 18. v mesecu) -
za nekomitente banke, trajnik za komitente banke
Sberbank d.d., interkalarne obresti se ne obračunavajo
Zavarovanje kredita:
brez zavarovanja
EOM*:
7,64 % (najvišji znesek kredita in najdaljša ročnost)
Zaposlitev za nedoločen čas (tudi pri tujem delodajalcu):
potrditev delodajalca ni potrebna
*Efektivna obrestna mera ali EOM je letna stopnja, ki odraža
dejansko ceno denarja in se izračuna z upoštevanjem pogojev
kredita, to je skupnega zneska kredita, roka črpanja, roka vračila,
števila mesečnih obveznosti, obrestne mere, stroškov odobritve;
njen izračun pa je kot informacija namenjen kreditojemalcu in
za izpolnitev zahteve po izračunu EOM v skladu z zakonskimi
določbami Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-1, Uradni list RS
59/2010 in naslednji). Izračun efektivne obrestne mere ali EOM
je informativne narave in velja na dan izdelave tega izračuna.
Izračun EOM se lahko spremeni, če se spremeni katerakoli
predpostavka, ki vpliva na njegov izračun. Informativni izračun
je oglasno sporočilo, je informativne narave in je za banko
neobvezujoč in ne predstavlja predhodnih informacij po ZPotK-1,
Uradni list RS 59/2010 in naslednji. Skupni znesek plačil, ki ga
mora plačati kreditojemalec je seštevek skupnega zneska kredita
ter skupnih stroškov kredita.
Do 7.500 EUR
Hitra
odobritev
Minimalna
dokumentacija
GAS kredit BASIC
Vaša zgodba. Vaša banka.
Potrebna dokumentacija, ki jo morate
predložiti za odobritev kredita:
osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list),
davčna številka,
obvestilo banke o prometu na kreditojemalčevem
transakcijskem računu, ki ga kreditojemalec prejme
od banke po pošti na dom ali izpisek prometa
na TRR iz e-bančništva ali drug dokument, ki
ga izda in potrdi matična banka kreditojemalca
in iz katerega so razvidni prilivi in odtegljaji
kreditojemalca,
kopija plačilne liste za zadnji mesec pred
odobritvijo kredita ali odločba oziroma drug
dokument, izdan s strani izplačevalca pokojnine ali
rente.
Pogoji za pridobitev kredita:
kreditna sposobnost kreditojemalca,
v priliv iz naslova osebnega dohodka se lahko
upoštevajo tudi dodatki (materialni stroški,
prehrana, dnevnice), vendar v maksimalnem
znesku 250 EUR,
delodajalec je lahko tudi tuja pravna oseba. V tem
primeru mora imeti kreditojemalec transakcijski
račun odprt pri rezidenčni banki, kamor tudi
prejema osebni dohodek.
Sberbank banka d.d. si pridržuje pravico, da zavrne odobritev kredita
brez obrazložitve.
Priliv iz naslova osebnega dohodka, pokojnine ali rente
zmanjšajte za obstoječe obveznosti iz naslova trajnikov
(kreditne in lizing obveznosti) in za novo anuiteto kredita.
Preostanek mora biti višji ali enak 500 EUR.
Kako izračunam svojo kreditno sposobnost?

 

Izračun kredita

Simple Kredit GAS kredit BASIC GAS kredit PLUS GAS kredit PREMIUM
Znesek kredita od 500,00 EUR do 5.000,00 EUR od 3.000,00 EUR do 7.500,00 EUR od 7.500,01 EUR do 10.000,00 EUR od 10.001,00 EUR do 15.000,00 EUR
Odplačilna doba do 60 mesecev / obrokov do 72 mesecev / obrokov do 72 mesecev / obrokov do 72 mesecev / obrokov
Obrestna mera 7,00 % p.a. (fiksna) 7,00 % p.a. (fiksna) 6,50 % p.a. (fiksna) 6,20 % p.a. (fiksna)
Minimalna višina obroka 40,00 EUR 40,00 EUR 40,00 EUR 40,00 EUR
Strošek odobritve 100,00 EUR 100,00 EUR 200,00 EUR 250,00 EUR
Namen porabe tudi do 100% finnanciranje nakupa rabljenih ali novih vozil tudi do 100% finnanciranje nakupa rabljenih ali novih vozil tudi do 100% finnanciranje nakupa rabljenih ali novih vozil tudi do 100% finnanciranje nakupa rabljenih ali novih vozil
Način odplačila kredita SEPA direktna obremenitev (SEPA 18. v mesecu) - za nekomitente banke, trajnik za komitente banke Sberbank d.d., interkalarne obresti se ne obračunavajo SEPA direktna obremenitev (SEPA 18. v mesecu) - za nekomitente banke, trajnik za komitente banke Sberbank d.d., interkalarne obresti se ne obračunavajo SEPA direktna obremenitev (SEPA 18. v mesecu) - za nekomitente banke, trajnik za komitente banke Sberbank d.d., interkalarne obresti se ne obračunavajo SEPA direktna obremenitev (SEPA 18. v mesecu) - za nekomitente banke, trajnik za komitente banke Sberbank d.d., interkalarne obresti se ne obračunavajo
Zavarovanje kredita brez zavarovanja brez zavarovanja brez zavarovanja brez zavarovanja
EOM* 7,64 % (najvišji znesek kredita in najdaljša ročnost) 7,64 % (najvišji znesek kredita in najdaljša ročnost) 7,32 % (najvišji znesek kredita in najdaljša ročnost) 7,36 % (najvišji znesek kredita in najdaljša ročnost)
Zaposlitev za nedoločen čas (tudi pri tujem delodajalcu) potrditev delodajalca ni potrebna potrditev delodajalca ni potrebna potrditev delodajalca ni potrebna potrditev delodajalca ni potrebna
 
Izračun kredita
Željeni znesek: EUR
Št. mesecev/obrokov: mesec
Višina obroka: obrok
Simple Kredit GAS kredit BASIC GAS kredit PLUS GAS kredit PREMIUM
Število obrokov - - - -
Višina obroka - - - -
Stroški odobritve - - - -
Skupni znesek, ki ga plača kreditojemalec - - - -
 

*Efektivna obrestna mera ali EOM je letna stopnja, ki odraža dejansko ceno denarja in se izračuna z upoštevanjem pogojev kredita, to je skupnega zneska kredita, roka črpanja, roka vračila, števila mesečnih obveznosti, obrestne mere, stroškov odobritve; njen izračun pa je kot informacija namenjen kreditojemalcu in za izpolnitev zahteve po izračunu EOM v skladu z zakonskimi določbami Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-1, Uradni list RS 59/2010 in naslednji). Izračun efektivne obrestne mere ali EOM je informativne narave in velja na dan izdelave tega izračuna. Izračun EOM se lahko spremeni, če se spremeni katerakoli predpostavka, ki vpliva na njegov izračun. Informativni izračun je oglasno sporočilo, je informativne narave in je za banko neobvezujoč in ne predstavlja predhodnih informacij po ZPotK-1, Uradni list RS 59/2010 in naslednji. Skupni znesek plačil, ki ga mora plačati kreditojemalec je seštevek skupnega zneska kredita ter skupnih stroškov kredita

Uporabljena kreditna obrestna mera je izražena kot letni odstotek zneska črpanega kredita in je fiksna.

Interkalarne obresti so obresti, ki jih stranka plača v mesecu črpanja kredita, ko se odplačevanje še ni začelo. Obračunajo se po enaki obrestni meri, kot velja za kredit. Efektivna obrestna mera ali EOM je letna stopnja, ki odraža dejansko ceno denarja in se izračuna z upoštevanjem pogojev kredita, to je skupnega zneska kredita, roka črpanja, roka vračila, števila mesečnih obveznosti, obrestne mere, stroškov odobritve in zavarovanja kredita; njen izračun pa je kot informacija namenjen kreditojemalcu in za izpolnitev zahteve po izračunu EOM v skladu z zakonskimi določbami Zakona o potrošniških kreditih.

Izračun efektivne obrestne mere ali EOM je informativne narave in velja na dan izdelave tega izračuna. Izračun EOM se lahko spremeni, če se spremeni katerakoli predpostavka, ki vpliva na njegov izračun. Pogoji za odobritev kredita in povezani stroški pomožnih storitev niso vključeni v izračun EOM, saj teh stroškov na dan izdelave tega informativnega izračuna ni možno določiti vnaprej. Cene posameznih bančnih produktov in storitev so razvidne v vsakokrat veljavni Tarifi nadomestil za storitve Sberbank banke d.d. Tarifa nadomestil je potrošniku na voljo v poslovnih prostorih banke in na spletni strani banke www.sberbank.si. Pri izračunu kredita za komitenta banke se upošteva, da je stranka imetnik vsaj enega transakcijskega računa, na katerega prejema redne prilive iz naslova iz naslova osebnega dohodka, za čas trajanja kreditne pogodbe. Strošek vodenja transakcijskega računa je odvisen od vrste transakcijskega računa.

Informativni Izračun je oglasno sporočilo, je informativne narave in je za banko neobvezujoč in ne predstavlja predhodnih informacij po Zakonu o potrošniških kreditih (ZPotK-1, Uradni list RS 59/2010). V skladu s priporočili Združenja bank Slovenije in Banke Slovenije o načinu obračunavanja obresti za posle s prebivalstvom smo pri predračunavanju anuitet uporabili linearen izračun obresti ob predpostavki štetja dni, in sicer 30 dni za mesec in 360 za leto (načelo 30,360). Sberbank banka d.d. za sklenjene kreditne posle pri obračunu obresti upošteva načelo K/360, kar pomeni, da upošteva dejansko število dni v mesecu in 360 dni za leto. Krediti z uporabljenim načinom štetja časa, ob nespremenjenih drugih pogojih posla, so dražji kot krediti, pri katerih se uporablja način štetja z upoštevanjem dejanskega števila dni v letu (K, 365, 366). Za obračun obresti šteje prvi dan obračunskega obdobja zadnji dan pa ne.

Skupni stroški kredita so vsi stroški, vključno z obrestmi, provizijami, davki in drugimi vrstami pristojbin, ki jih mora kreditojemalec plačati v zvezi s kreditno pogodbo in so banki znani, stroški, povezani s pomožnimi storitvami v zvezi s kreditno pogodbo, zlasti zavarovalne premije, članarine, takse in stroški drugih pogodb, sklenjenih z banko; v skupne stroške kredita se ne vštevajo notarski stroški in zavarovalne premije za zavarovanje blaga, katerega nakup se financira s kreditom.

Skupni znesek, ki ga mora plačati kreditojemalec je seštevek skupnega zneska kredita ter skupnih stroškov kredita.
Ponedeljek, 16. april 2018

Izžrebana srečna nagrajenka - Nagradna...


Izžrebana srečna nagrajenka - Nagradna igra Motowell
Beri dalje >>
Torek, 25. april 2017

Motowell.si se predstavlja


Motowell.si se predstavlja
Beri dalje >>